Οι κλασσικές διαστάσεις στην αγορά της πισίνας είναι:

  • οι πισίνες 6x3 μέτρα (επίσης πισίνες 6x2 ή 6x4 μέτρα) ήτοι μια επιφάνεια 18m²
  • οι πισίνες 7x3 μέτρα (επίσης πισίνες 7x4 ή 7x5 μέτρα) ή μία επιφάνεια 21m²
  • οι πισίνες 8x4 μέτρα (επίσης πισίνες 8x3 ή 8x5 μέτρα) ήτοι μια επιφάνεια 32m²
  • οι πισίνες 9x4 μέτρα (επίσης πισίνες 9x3 ή 9x5 μέτρα) ήτοι μια επιφάνεια 36m²
  • οι πισίνες 10x4 μέτρα (επίσης πισίνες 10x5 ή 10x6 μέτρα) ήτοι μια επιφάνεια 40m²
pool2
pool4
pool8
pool7
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
pool5